TIN NNG | ITZY CHNH THC THAM GIA SHOPEE 10.10

Bn tin Shopee hm nay xin c thng bo: ITZY s n Shopee vo 10.10! Cc bn c ho hng khng no?
li mt li nhn n ITZY nh

#ShopeeVN #Shopee1010

ng k knh ngay ti : http://shopee.vn/dangkykenhshopeevietnam
__________________________
Ti ng dng Shopee bt u mua sm: https://shopee.vn/UngdungmuasamShopee
Hng dn mua hng: https://shopee.vn/Huongdanmuahang
Xem vui mi ngy v sn voucher hp dn: https://shopee.vn/tiktok